بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " جااندازی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2757
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1771
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1947
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

7525
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

6360
بازدید

درمان های جراحی شکستگی استخوان های ساق

بیشتر...

8234
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامدولاری در شکستگی ران

بیشتر...

7514
بازدید

درد زانو

بیشتر...

6783
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

4704
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

57052
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

6046
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

5741
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامیدولاری استخوان بازو

بیشتر...

1371
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

97436
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

73595
بازدید

ارتوپدی چیست؟

بیشتر...

37681
بازدید

دررفتگی مفصل لگن

بیشتر...

34123
بازدید

در رفتگی های زانو

دو نوع می باشد که شامل: الف) دررفتگی مفصل زانو ب) دررفتگی استخوان کشکک زانو بیشتر...

39412
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

18438
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

31293
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت