👨⚕ علت ها و دلایل درد مچ پا

 

آسیب دیدگی هر یک از استخوان ها، رباط ها یا تاندون ها در محل مچ پا می تواند باعث درد مچ پا شود. یکی رایج ترین علت درد مچ پا پیچ خوردن است که در مواردی که مفصل مچ پا تحت فشار زیاد در نتیجه چرخش یا خم شدن قرار گیرد، مشاهده می شود. این شرایط می تواند باعث کشیدگی رباط قوزک یا حتی پارگی رباط آن شود .


پیچ خوردن قوزک می تواند هنگام انجام فعالیت های ورزشی یا به سادگی در هنگام راه رفتن بر روی یک سطح غیر صاف یا برداشتن یک قدم نادرست ایجاد گردد. در افرادی که دچار پوکی استخوان هستند شکستگی های استخوانی بیشتر دیده می شود

 

🔸علل درد مچ پا به شرح زیر هستند🔰

 

🔺تاندونیت آشیل

🔺پارگی تاندون آشیل

🔺پارگی تاندون مچ پا

🔺شکستگی کنده شده

🔺زائده های استخوانی

🔺شکستگی استخوان قوزک پا


🔺بورسیت

🔺نقرس

🔺استئو آرتریت

🔺نقرس کاذب

🔺آرتروز غیر فعال


🔺آرتریت روماتوئید

🔺آرتروز عفونی

🔺پیچ خوردن قوزک


🔺پیچ خوردن و دررفتگی مچ پا

🔺شکستگی ناشی از فشارسندرم تونل تارسال

-