آیا خوردن قرص مکمل کلسیم در افرادی که سنگ کلیه دارند ممنوع است؟

آیا خوردن قرص مکمل کلسیم در افرادی که سنگ کلیه دارند ممنوع است؟

 آیا قرص مکمل کلسیمی باعث ایجاد سنگ کلیه می شود؟؟؟

اولا باید بدانیم که همه ی سنگ های کلیوی از جنس کلسیم نبوده و ثانیا حتی اگر از جنس کلسیم باشند، اینکه رژیم غذایی ما فاقد کلسیم باشد تصوری غلط است.

رژیم غذایی حاوی مواد کلسیم دار مثل انواع لبنیات حتی در عدم تشکیل سنگ های جدید موثر است و بیمار حتما باید آن ها را مصرف کند.

پس اصلا توصیه به حذف مواد غذایی حاوی کلسیم نمی شود .

در افرادی که از مکمل های کلسیمی استفاده می کنند (چه افراد دارای سابقه سنگ کلیه چه افراد بدون سابقه سنگ کلیه) نیز این احتمال که سنگ های کلیوی تشکیل شود و خوردن مکمل کلسیم ممنوع باشد ، بسیار پایین است و هنوز مطالب ثابت شده ای در خصوص مصرف کلیسم با دوز درمانی صحیح و ایجاد سنگ کلیه وجود ندارد .


البته گفته می شود بهتر است در افراد دارای سابقه سنگ های کلیوی از نوعی مکمل کلسیمی که از جنس "کلسیم سیترات" هست استفاده



-