زانوی ضربدری

پا و زانوی ضربدری به معنای وجود قوس غیرطبیعی در قسمت پایینی پاها می‌باشد که باعث می‌شود فاصله‌ی بین مچ پاها بسیار زیاد باشد و زانو‌ها به یکدیگر بیش از حد نزدیک باشند یا حتی به هم برخورد داشته باشند .

بسیاری از کودکان در سال‌های اول زندگی، پای ضربدری دارند که این حالت طبیعی است و بعد از مدتی برطرف می‌شود .


افرادی که دفورمیتی پای آنها بسیار شدید است، نمی توانند وقتی پاهای خود را صاف می‌کنند، مچ پای خود را به هم بچسبانند .


بریس پا برای زانوی ضربدری

کفی کفش مخصوص زانوی ضربدری


ماساژ درمانی اغلب برای کوکانی که مشکل زانوضربدری دارند، تجویز می‌شود تا شدت ضربدری بودن پاها کاهش پیدا کند و روند رشد استخوان‌ها به شکل صحیح هدایت شود. این روش درمانی بر روی بزرگسالان بی اثر است .


فیزوتراپی و انجام تمرینات و حرکات اصلاحی زانوی ضربدری برای کسانی است که به تازگی درمان جراحی زانوضربدری را انجام داده‌اند و می‌خواهند به حالت عادی فعالیت و کار کنند .-