برای محافظت از زانوی متورم نکات زیر را رعایت کنید

برای محافظت از زانوی متورم نکات زیر را رعایت کنید:

1-     اگر با توجه به شرایط کاریتان زمان زیادی را روی زانو خود می نشینید از پد زانو استفاده کنید.

2-     از خم کردن زانو و چمباتمه زدن خودداری کنید.

3-     برای محافظت از زانوی متورم از حرکات تکراری که زانوها در آن نقش مهمی دارند اجتناب کنید.

4-     از تمرینات و ورزش های سنگین دوری کنید ورزش های بسیاری به خصوص ورزش هایی که نیاز به دویدن و پریدن دارند می توانند به زانو ها آسیب بزنند.

5-     غذاهایی که خاصیت ضدالتهابی دارند را در رژیم غذایی خود بگنجانید.

6-     سیگار کشیدن را ترک کنید سیگار کشیدن گردش اکسیژن و خون را در بدن کاهش می دهد و این عامل به نوبه ی خود توانایی بافت را برای ترمیم محدود می کند.

-