رشد و نمو معمول کودکان

رشد و نمو معمول کودکان

هرگونه تأخیر در رشد کودک، یکی از نشانه های مهم بیماری ها و ناراحتی های کودکانه است. رشد انسان نتیجه ازدیاد سلول های بدن است. بدیهی است که رشد کودک تابع شرایط ویژه ای می باشد : تعذیه صحیح و توجه لازم به بهداشت کودک باعث رشد طبیعی وی خواهد شد .

 

تغذیه :

غذا و طرز تغذیه واجد اهمیت به سزائی است . توجه به این نکته که کدام مواد غذائی دارای چه خواصی است تا با برنامه ریزی صحیح غذائی به رشد کودک خود یاری رساند

کلسیم، پتاسیم، منیزیم و فسفر برای استخوان بندی کودک ضروری می باشند و مواد آلبومین دار مانند کازئین در شیر گاو، گلوتن در گندم، آلبومین در تخم مرغ تأثیر مثبت و سازنده ای در رشد کودک به جای می گذارند. ویتامین ها به ویژه ویتامین های A و B نیز برای رشد کودک لازم می باشند .

نور آفتاب که باعث تبدیل بخشی از چربی های بدن به ویتامین D می شود، استخوان بندی بدن کودک را استوارتر می سازد .

 

غدد :

غده هائی که ترشح داخلی می کنند نقش مهمی در رشد و نمو کودک ایفا می نمایند .

 

غدهٔ تیروئید در رشد قامت تأثیر داشته و چنان چه این غده به تنبلی دچار آید، قد کودک کوتاه می ماند. چنان چه این غده به کلی از کار باز بماند رشد قد متوقف خواهد ماند .

غده تیموس نیز در نمو قامت کودک مؤثر می باشد. غده هیپوفیز با تأثیر مهمی که بر رشد و نمو همه جانبه کودک دارد، چنان چه کودک باشد و یا به طرز صحیح عمل نکند باعث توقف رشد می شود و در صورت زیادی ترشح، رشد قد بیش از حد طبیعی خواهد. غده های پاراتیروئید و سورنال نیز تأثیرات مثبتی در رشد و نمو کودک به جای می گذارند .

توجه داشته باشید که تفاوت آشکار کودک با شخص بالغ در رشد سریع کودک است به همین دلیل می باید به طور مرتب وزن و قد کودک را کنترل کرد .

تهیه و تدوین: محدثه اشپری

-