چگونگی خوابیدن

وضعیت صحیح خوابیدن در مبتلایان به درد مزمن کمر و بیماری هرنی دیسک: بالشتی زیر زانوان خود قرار دهید و یک حوله دستی نرم لوله شده را زیر قوس کمر خود بگذارید.

 

وضعیت صحیح خوابیدن در مبتلایان به درد مزمن شانه: به سمت شانه ی با درد کمترخوابیده و زانوان را خم کنید. بالشتی را در آغوش بگیرید و بالشت دیگری را بین زانوان خود قرار دهید.

 

وضعیت صحیح خوابیدن در مبتلایان به سینوزیت مزمن: با چند بالشت سر خود را بلندتر از استاندارد نگه دارید تا ترشحات موکوسی سینوس ها در درون سینوسها تجمع نیابد.

 

وضعیت صحیح خوابیدن در مبتلایان به سردرد های مزمن و میگرن: با استفاده از چند بالشت سرخود را ثابت نگه دارید تا در طول خواب از چرخیدن سر و گردنتان پیشگیری کند.

 

وضعیت صحیح خوابیدن در مبتلایان به درد قاعدگی و سندرم پیش از قاعدگی: طاق باز خوابیده و بالشتی زیر زانوان خود قرار دهید.

 

وضعیت صحیح خوابیدن در مبتلایان به فشارخون بالا: رو به شکم بخوابید.

 

وضعیت صحیح خوابیدن در مبتلایان به بیماری های معده و دستگاه گوارش: به پهلوی چپ بخوابید و بالشتی زیر زانوان خم کرده تان قرار دهید.

 

وضعیت صحیح خوابیدن در مبتلایان به دردهای گردنی: یک حوله دستی نرم لوله شده را زیر قوس گردن خود قرار دهید.

 

-