اجرای تكنيك آلينسايد برای بار اول در گیلان توسط دکتر مردانی

براى اولين بار در استان گیلان،اجراى جديدترين تكنيك اى سى ال آرتركس آمريكا" تكنيك آلينسايد "بدون استفاده از پيچ توسط دكتر محسن مردانى امروز در بيمارستان ولايت رشت

مزایا و برترى هاى تكنيك آل اينسايد، بعنوان جديدترين تكنيك اى سى ال زانو در سطح جهان :
با استفاده از فلیپ کاتر، علاوه بر فمور، ایجاد تونل در تیبیای زانو هم حذف شده است و در زانو فقط سوکتی که از داخل به خارج ایجاد شده است، وجود خواهد داشت .

ضرورتی به استفاده از پیچ برای فیکساسیون گرفت حتی در تیبیا هم وجود ندارد که خود این امر تحولی شگرف در بازسازی ACL محسوب می¬شود .

محل سوکتهای تیبال و فمورال مستقل از هم می باشد. این موضوع، بازسازی آناتومیک ACL را میسر می¬کند .

اجرای این تکنیک با هر طول گرفتی و تنها با برداشتن یک همسترینگ امکان¬پذیر است. در نتیجه موربیدیتی، کاهش و عضله، قدرت کمتری را از دست خواهد داد .

در مقايسه با تكنيك رايج رتروباتن یا اندوباتن، در این تكينك به دليل استفاده از گايد فليپ كاتر و همچنين تايت روپ كه قابليت تنظيم دارد مدت زمان عمل كوتاه تر مي شود .

عمل به صورت آرتروسکوپی کامل قابل اجرا است. این امر علاوه بر آن¬که از لحاظ زیبایی برای بیمار مناسبتر است، از آن جایی که تهاجم کمتری به زانو صورت گرفته است لذا بیمار با ریسک عفونت و دوره نقاهت و درد کمتری مواجه خواهد بود .

نسبت به سایر عمل های رایج بازسازی ای سی ال، "مینیمالی اینویسو "تر "Minimal invasive" است، چون کمتر دریل کاری انجام میشود. در این عمل نسبت به سایر عمل های ای سی ال، بخش کمتری از استخوان تیبیا دریل کاری میشود .

بجای برداشت دو تاندون جهت گرافت، یک تاندون برداشته میشود که بصورت چند لا، ضخامت لازم را بدست می آورد که سبب میشود تاندون های همسترینگ ضعیف نشود .تصاويرى از اجراى تكنيك آلينسايد برای اولین بار در گیلان توسط دکتر محسن مردانی

 

تیم مجری اجراى تكنيك آلينسايد در کنار دکتر محسن مردانی

 

 

 

 

 

 

-