اثرات سیگار بر روی استخوان و مفاصل

آیا میدانید سیگار چه آثار مخربی روی استخوان و مفاصل شما دارد؟
1-  مصرف سیگار منجر به پوکی استخوان میشود.
2- افراد مسن سیگاری 30-40% بیشتر از سایر همسالان خود دچار شکستگی لگن میشوند
سیگار منجر به کاهش خونرسانی به استخوان ها می گردد.
3- سیگار موجب کم شدن هورمون استروژن در بدن زنان میشود که این هورمون استخوان های بدن را محکم می سازد.
4- سیگار قوام لیگامانهای بدن را ضعیف میکند و به عنوان مثال وسعت پارگی کاف چرخاننده ی شانه در سیگاری ها تقریبا دو برابر غیر سیگاری ها است .
5- در سیگاری ها احتمال بورسیت و تاندنیت در اطراف مفاصل یک و نیم برابر غیر سیگاری ها است .

6- شیوع فتق دیسک بین مهره ای در سیگاری ها بیشتر است .
7- شکستگی در افراد سیگاری دیرتر جوش می خورد .
8- در سیگاری ها زخم های جراحی دیر جوش میخورند و احتمال عفونت آنها بیشتر است .
9- کارآیی ورزشی در سیگاری ها کمتر از افراد دیگر است و علت آن کاهش اکسیژن رسانی به عضلات است .
10- نیکوتین موجود در سیگار موجب کم شدن اشتها شده و موجب میشود تغذیه شما نامناسب شود و مواد غذایی و ویتامین ها به اندازه کافی به بدن شما نرسد .

تهیه و تدوین: محدثه اشپری


-