بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1866
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1899
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

1709
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

2669
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1386
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

2657
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1464
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

1869
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1367
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

1903
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1316
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1366
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1414
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1439
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

1775
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

1801
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1312
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1334
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1780
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

1916
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت