بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1529
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1613
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

1470
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

2162
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1139
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

2243
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1175
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

1435
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1144
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

1531
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1118
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1152
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1225
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1227
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

1427
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

1475
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1106
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1120
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1573
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

1539
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت