بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

693
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

1215
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

583
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

582
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

701
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

607
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

645
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

647
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

912
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

720
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

712
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

641
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

745
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

780
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

668
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

717
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

693
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت