🚫 چند نشانه ی هشداردهنده ی برای سرطان🚫

 

زخم هایی که خوب نمی شوند، تغییر رنگ داده اند، وخیم شده اند یا خونریزی می کنند

 

خونریزی غیر معمول یا خروج خون از هر منفذ بدن؛ وجود خون در ادرار، مدفوع، یا تکرر یا شدت قاعدگی


غده یا تورمی که دائما در حال بزرگ شدن است؛ خواه با درد یا بدون درد

 

سوء هاضمه یا مشکل در بلع

 

تغییر در اجابت مزاج یا ادرار در طول ۲ تا ۳ ماه

 

رشد مشهود بافت خال یا زگیل

 

سرفه یا خشونت صدای افراد غیرسیگاری برای بیش از دو هفته، تشدید سرفه های افراد سیگاری

 

خستگی و یا کاهش وزن بی دلیل بیش از ۱۰ درصد وزن در ۳ تا ۶ ماه

 

درد یا ناراحتی مداوم در شکم

 

تب بدون دلیل

 

این نشانه هارا بشناسید .تشخیص زودهنگام سرطان می تواند زندگی بیماران را نجات دهد !

-