طب ایرانی اسلامی در آینه تاریخ : این کتاب به بررسی شواهد و اسناد تاریخی و دینی در رابطه با طب سنتی ایرانی نموده و سعی بر تاباندن نور بر زوایای تاریک این موضوع دارد. مؤلفین: دکتر محسن مردانی کیوی، دکتر رضا منتظر سال انتشار: 1392